Om församlingen

Stensjöns Missionsförsamling anordnar gudstjänster och många liknande samlingar. Ungdomsverksamheten består av UV-scout och Tonår. Du kan se vårens program bl.a. på denna hemsidan.

Vår församling tillhör Svenska Alliansmissionen.

Vi har valt att ha ett missionsåtagande och gör insamlingar för att kunna stödja den yttre missionen ekonomisk. Har Du möjlighet att hjälpa till är vi tacksamma för ditt bidrag.

Vi har ett bankgiro i församlingen: 702-7600. Tack på förhand om du vill ge ett bidrag! Du kan också använda Swish!